English English  
Предстоящи събитияЗа насЧленовеПрофесионалистиПациенти
 
За нас
История
Мисия
Обучение
Запитване
Контакти
Новини
ПРЕДСТОИ ПЪРВАТА ЗА 2019 СРЕЩА НА ДРУЖЕСТВОТО 23.02.2019.ОЧАКВАМЕ ВИ!
ПРЕДСТОИ ПЪРВАТА ЗА 2019 СРЕЩА НА ДРУЖЕСТВОТО.ОЧАКВАМЕ ВИ!
История

1962 - 1964 г.
Група български лекари са изпратени на продъл жителна специализация по акупунктура в Китай. От тях ст.н.с. д-р Мария Цекова въвежда акупунктурата като лечебен метод в клиничната практика, в тогавашния Научен институт по неврология, психиатрия и неврохирургия на Четвърти километър. Д-р Мария Цекова дълги години завежда кабинет, а по-късно и Отделение по акупунктура към
института.

1975 - 1976 г.
Завършват обучението си по акупунктура в Клиниката на 4-ти километър първите няколко български лекари.

1976 г.
Със заповед на Министъра на здравеопазването се разкриват кабинети по акупунктура към Клиниките по неврология,дерматология,вътрешни болести и физиотерапия на Медицинска академия, гр. София, както и в по-големите окръжни болници на страната.

1977 г.
Създава се секция по аупунктура към Българското научно дружество по неврология,оглавявана от доц.д-р Мария Цекова. 1977 г. се приема за рождена дата на специализираната акупунктура в България.

1983 г.
София е домакин на VІІІ Световен конгрес по акупунктура. По време на конгреса секцията па акупунктура се трансформира в самостоятелно Научно дружество по акупунктура.

1991 г.
Научното дружество по акупунктура се пререгистрира официално като Българско дружество по традиционна китайска медицина,под което име съществува и работи и до днес.

2007 г. 4-ти Български конгрес по акупунктура с международно участие.

2012 г   ПРЕДСТОИ!
5-ти Юбилеен конгрес по акупунктура "50 години акупунктура в България"

Design & Programming