English English  
Предстоящи събитияЗа насЧленовеПрофесионалистиПациенти
 
За нас
История
Мисия
Обучение
Запитване
Контакти
Новини
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БДТКМ 11.05.2021
7-МИ АПРИЛ СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО ЧЕСТИТ ПРАЗНИК,СКЪПИ КОЛЕГИ! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! СЪРДЕЧНИ ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ И ЛИЧНО ЩАСТИЕ!
История

1962 - 1964 г.
Група български лекари са изпратени на продъл жителна специализация по акупунктура в Китай. От тях ст.н.с. д-р Мария Цекова въвежда акупунктурата като лечебен метод в клиничната практика, в тогавашния Научен институт по неврология, психиатрия и неврохирургия на Четвърти километър. Д-р Мария Цекова дълги години завежда кабинет, а по-късно и Отделение по акупунктура към
института.

1975 - 1976 г.
Завършват обучението си по акупунктура в Клиниката на 4-ти километър първите няколко български лекари.

1976 г.
Със заповед на Министъра на здравеопазването се разкриват кабинети по акупунктура към Клиниките по неврология,дерматология,вътрешни болести и физиотерапия на Медицинска академия, гр. София, както и в по-големите окръжни болници на страната.

1977 г.
Създава се секция по аупунктура към Българското научно дружество по неврология,оглавявана от доц.д-р Мария Цекова. 1977 г. се приема за рождена дата на специализираната акупунктура в България.

1983 г.
София е домакин на VІІІ Световен конгрес по акупунктура. По време на конгреса секцията па акупунктура се трансформира в самостоятелно Научно дружество по акупунктура.

1991 г.
Научното дружество по акупунктура се пререгистрира официално като Българско дружество по традиционна китайска медицина,под което име съществува и работи и до днес.

2007 г. 4-ти Български конгрес по акупунктура с международно участие.

2012 г 
5-ти Юбилеен конгрес по акупунктура "50 години акупунктура в България".

2016 г Световен конгрес по акупунктура на ICMART с главен организатор и домакин БДТКМ.


 

Design & Programming