English English  
Предстоящи събитияЗа насЧленовеПрофесионалистиПациенти
 
За нас
История
Мисия
Обучение
Запитване
Контакти
Новини
ПРЕДСТОИ ПЪРВАТА ЗА 2019 СРЕЩА НА ДРУЖЕСТВОТО 23.02.2019.ОЧАКВАМЕ ВИ!
ПРЕДСТОИ ПЪРВАТА ЗА 2019 СРЕЩА НА ДРУЖЕСТВОТО.ОЧАКВАМЕ ВИ!
Обучение

Акупунктурата и западната медицина
Българското дружество по традиционна китайска медицина работи целенасочено за утвърждаването на акупунктурата като терапевтичен метод, интегриращ хилядолетните знания и мъдрост на източното лечебно изкуство с върховите постижения съвременната медицинска наука. Би трябвало пациентите да възприемат акупунктурата не като "екзотична" алтернатива, а като мощен, безлекарствен лечебен метод, който, съчетан с адекватна диагностика, притежава огромен потенциал за възстановяване и съхранение на здравето като цяло (холистичен лечебен метод, от holos-т.е. цялост). Обучението по акупунктура в България е част от системата на следдипломната квалификация (СДК) към Медицинския университет в гр.София. Право да започнат следдипломна квалификация по акупунктура имат дипломирани лекари и стоматолози. Обучението се провежда под формата на двудневни модули,на групи до 6 участника.

В края на обучителния период /360 академични часа/ се полага изпит и се получава удостоверение за завършен основен курс, гарантиращо правоспособност за практикуване на акупунктура,съобразено със стандартите в ЕС.

В рамките на основния курс се включва разглеждане на философските аспекти на Традиционнато китайска медицина,задълбочено се изучава системата от акупунктурни (активни) точки и меридиани, отношенията между органите и системите според ТКМ, микросистемите в акупунктурата (по-специално тази на ушната мида-аурикулопунктура), лечението чрез моксибусция (нагряване на активните точки с помощта на пелинова пура moxa) Специално внимание се отделя на основните синдроми в ТКМ и съотнасянето им към западната диагноза и диференциална диагноза, техниките на иглотерапия, показанията и противопоказанията за приложението й. Придобитите знания ежедневно получават практическо приложение.

БДТКМ организира краткосрочни  обучения под формата на тематични курсове и лекции. Те се обявяват предварително на страницата на Дружеството и срещу съответна  такса са отворени за посещение от всички желаещи.

Научно-изследователска дейност
БДТКМ винаги е подпомагало и насърчавало научно-изследователската работа в областта на иглотерапията и асоциираните с нея съвременни методи/лазерпунктура, електроакупунктура, криопунктура и т.н. Целта на тези изследвания е да се доказва клиничната ефективност на акупунктурата. Да се утвърди научното разбиране за нея като лечебен метод и да се оптимизира приложението й в ежедневната практика. Въпреки пазарната ориентация на практиката в последните години ограничените ни възможности (материални) за мащабни научни изследвания Дружеството ще отстоява научните позиции на акупунктурата и заслуженото й място сред терапевтичните методи на третото хилядолетие-евтина, щадяща, ориентирана към цялото здраве на човека.

Design & Programming