English English  
Предстоящи събитияЗа насЧленовеПрофесионалистиПациенти
 
За нас
История
Мисия
Обучение
Запитване
Контакти
Новини
ЗАПОВЯДАЙТЕ НА СЛЕДВАЩАТА НИ СБИРКА 08 ЮНИ 2019
Събития
ПОКАНА ЗА СРЕЩА НА БДТКМ
Обучение

Акупунктурата и западната медицина
Българското дружество по традиционна китайска медицина работи целенасочено за утвърждаването на акупунктурата като терапевтичен метод, интегриращ хилядолетните знания и мъдрост на източното лечебно изкуство с върховите постижения съвременната медицинска наука. Би трябвало пациентите да възприемат акупунктурата не като "екзотична" алтернатива, а като мощен, безлекарствен лечебен метод, който, съчетан с адекватна диагностика, притежава огромен потенциал за възстановяване и съхранение на здравето като цяло (холистичен лечебен метод, от holos-т.е. цялост). Обучението по акупунктура в България е част от системата на следдипломната квалификация (СДК) към Медицинския университет в гр.София. Право да започнат следдипломна квалификация по акупунктура имат дипломирани лекари и стоматолози. Обучението се провежда под формата на двудневни модули,на групи до 6 участника.

В края на обучителния период /360 академични часа/ се полага изпит и се получава удостоверение за завършен основен курс, гарантиращо правоспособност за практикуване на акупунктура,съобразено със стандартите в ЕС.

В рамките на основния курс се включва разглеждане на философските аспекти на Традиционнато китайска медицина,задълбочено се изучава системата от акупунктурни (активни) точки и меридиани, отношенията между органите и системите според ТКМ, микросистемите в акупунктурата (по-специално тази на ушната мида-аурикулопунктура), лечението чрез моксибусция (нагряване на активните точки с помощта на пелинова пура moxa) Специално внимание се отделя на основните синдроми в ТКМ и съотнасянето им към западната диагноза и диференциална диагноза, техниките на иглотерапия, показанията и противопоказанията за приложението й. Придобитите знания ежедневно получават практическо приложение.

БДТКМ организира краткосрочни  обучения под формата на тематични курсове и лекции. Те се обявяват предварително на страницата на Дружеството и срещу съответна  такса са отворени за посещение от всички желаещи.

Научно-изследователска дейност
БДТКМ винаги е подпомагало и насърчавало научно-изследователската работа в областта на иглотерапията и асоциираните с нея съвременни методи/лазерпунктура, електроакупунктура, криопунктура и т.н. Целта на тези изследвания е да се доказва клиничната ефективност на акупунктурата. Да се утвърди научното разбиране за нея като лечебен метод и да се оптимизира приложението й в ежедневната практика. Въпреки пазарната ориентация на практиката в последните години ограничените ни възможности (материални) за мащабни научни изследвания Дружеството ще отстоява научните позиции на акупунктурата и заслуженото й място сред терапевтичните методи на третото хилядолетие-евтина, щадяща, ориентирана към цялото здраве на човека.

Design & Programming