English English  
Предстоящи събитияЗа насЧленовеПрофесионалистиПациенти
 
Новини
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БДТКМ 11.05.2021
7-МИ АПРИЛ СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО ЧЕСТИТ ПРАЗНИК,СКЪПИ КОЛЕГИ! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! СЪРДЕЧНИ ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ И ЛИЧНО ЩАСТИЕ!
Новини и събития
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БДТКМ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БДТКМ 11.05.2021

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ТРАДИЦИОННА КИТАЙСКА МЕДИЦИНА“

 

 

                        П О К А Н А

 

  Уважаеми Дами и Господа,

 

 С настоящата покана Ви уведомяваме, че на заседание на Управителния съвет, проведено на 24.03.2021 г., бе взето Решение за свикване на Общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ТРАДИЦИОННА КИТАЙСКА МЕДИЦИНА“. Събранието ще се проведе на 11.05.2021 г., от 19.00 ч. онлайн, чрез платформата Zoom.

 

https://us02web.zoom.us/j/81145254839?pwd=c0FpNG9nSk9jVmFLSkF6QTIzWWFqdz09

 

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

т.1. Отчетен доклад за дейността на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ТРАДИЦИОННА КИТАЙСКА МЕДИЦИНА“ за 2020 г.

 

т.2. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружение „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ТРАДИЦИОННА КИТАЙСКА МЕДИЦИНА“ за 2020 г.

 

т.3. Освобождаване на членовете на Управителния съвет на сдружението и избор на нов състав на УС;

 

т.4. Освобождаване на членовете на Контролната комисия на сдружението и избор на нова Контролна комисия;

т.5. Разни;

 

 Писмените материали по въпросите от дневния ред са на разположение на адреса на управление на БДТКМ.

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

 

1. д-р Силвия Петрова Еленкова, Председател на БДТКМ

2. д-р Людмила Цветанова Кьосева, Секретар на БДТКМ

3. д-р Борян Цанков Бужов, Касиер на БДТКМ

4. д-р Ива Петрова Станкова, члун на УС на БДТКМ

 

Design & Programming