English English  
Предстоящи събитияЗа насЧленовеПрофесионалистиПациенти
 
Професионалисти
Списание
Софтуер
Горещи теми
Новини
ПРЕДСТОИ ПЪРВАТА ЗА 2019 СРЕЩА НА ДРУЖЕСТВОТО 23.02.2019.ОЧАКВАМЕ ВИ!
ПРЕДСТОИ ПЪРВАТА ЗА 2019 СРЕЩА НА ДРУЖЕСТВОТО.ОЧАКВАМЕ ВИ!
Горещи теми

Уважаеми колеги,

 С решение на Общото събрание на БДТКМ от 2017 година члевският внос е в размер на 50 /петдесет лева /годишно.Заплащането ме  става чрез банков превод по сметката на Дружеството, както следва:

титуляр: БДТКМ

IBAN BG68RZBB91551009098287

BIC RZBBBGSF

при банка Райфайзен банк, клон  Черни връх

адрес: гр. София, бул. "Черни връх“32А

Членският внос не включва  абонамента за списание "Акупунктура".Той се заплаща отделно по време на редовните сбирки на Дружеството и е в размер на 17/седемнадесет/ лева за една календарна година

Заплащането на членския внос става  до 31 март на същата година. След тази дата се начислява лихва. Съгласно Устава на БДТКМ, при неплатен членски внос за две поредни години, членството се губи.

По въпросите за членския внос може да се свържете с:

   Касиера на БДТКМ д-р Борян Бужов, моб: 0893 42 67 96

  Секретаря на БДТКМ  д-р Людмила Кьосева, моб: 0888 47 10 09

Design & Programming