English English  
Предстоящи събитияЗа насЧленовеПрофесионалистиПациенти
 
Предстоящи събития
Предстоящи събития
Новини и събития
Новини
СРЕЩА-СЕМИНАР НА БДТКМ 25 СЕПТЕМВРИ 2021
Предстоящи събития

На 31 май 2013г  БДТКМ стартира Първия основен курс по акупунктура, който ще се води на модулен принцип. Обучението на бъдещите лекари- иглотерапевти ще бъде в рамките на две години, с обща продължителност 360 академични часа, групирани в двудневни тематични модули. В учебния курс са застъпени всички важни раздели на ТКМ и акупунктурата. Отделено е специално внимание и на съвременните, свързани с иглатерапията методи- електроакупунктура и лазерпунктура. Повече от 1/3 от времето е предвидено за практически занимания.Новата учебна програма е напълно синхронизирана с Европейските стандарти за подготовка на лекари по акупунктура. След успешно полагане на финален изпит, завършилите лекари ще получат диплом за практикуване на иглотерапия, валиден за страните членки на ЕС.

Design & Programming